Logo e2o

- AKTUALNOŚCI -
17.12.2012

Zapytanie ofertowe - system mikrofonowy

Zapytanie ofertowe - system mikrofonowy

Poszukujemy wykonawcy zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Zamawiający
E2O Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1
10-416 Olsztyn
tel.: 89 532 06 06 wew.5
fax.: 89 532 06 06
e-mail: ahowara@e2o.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oferty: Agnieszka Howara.

2. Tytuł projektu
"Budowa platformy do świadczenia usług transmisji on-line"
Projekt dofinansowany w ramach:
Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 7.2: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.2: Usługi i aplikacje dla MŚP
Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Warmia – Mazury 2007-2013

3. Przedmiot zamówienia

Zestaw 10 mikrofonów, obejmujący zarówno mikroporty jak również mikrofony kierunkowe i stacjonarne. Niezbędne do zapewnienia sygnału audio (np. AudioTechnica lub Sennheiser)

Parametry urządzeń nie mogą być gorsze niż:

-zakres częstotliwości min. 10Hz-20khz

-zasięg mikroportów min. 25 metrów w otwartej przestrzeni

-impedancja 150-200 Ohm

-poziom napięć od -7 do -34db

4. Termin realizacji zamówienia
Do 31.12.2012r.

5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności
Wynagrodzenie płatne przelewem bankowym.

6. Kryteria oceny ofert
Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne i merytoryczne określone w punkcie 3 niniejszego zapytania.  Kryterium oceny stanowi cena całkowita usługi.

7. Sposób i termin składania ofert
Oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 18.12.2012 do godz. 16:00 dnia 27.12.2012r.:
- bezpośrednio w siedzibie E2O Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10-416  Olsztyn
- pocztą tradycyjną (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.),
- faksem na nr 0 89 532 06 06,
- e-mailem na adres: ahowara@e2o.com.pl

8. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi zawierać:
 a) nazwę i adres oferenta,
 b) oferowaną cenę towaru,
 c) informację o parametrach towaru.

9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.e2o.com.pl/aktualności w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia, w którym mija termin przyjmowania ofert.


Strona używa plików cookies
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jest ok-akceptuję