Logo e2o

- AKTUALNOŚCI -
12.12.2012

Interkom

Interkom

Poszukujemy wykonawcy zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Zamawiający
E2O Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1
10-416 Olsztyn
tel.: 89 532 06 06 wew.5
fax.: 89 532 06 06
e-mail: ahowara@e2o.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oferty: Agnieszka Howara.

2. Tytuł projektu
"Budowa platformy do świadczenia usług transmisji on-line"
Projekt dofinansowany w ramach:
Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 7.2: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.2: Usługi i aplikacje dla MŚP
Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Warmia – Mazury 2007-2013

3. Przedmiot zamówienia

Interkom do wewnętrznej komunikacji pomiędzy członkami ekipy realizacyjnej. Urządzenie o parametrach nie gorszych niż:

-19 cali (wysokość 1U), dla łatwej integracji
-obsługa 8 kanałów
-konstrukcja  Full Duplex z możliwością podłączenia zewnętrznego mikrofonu i słuchawek
-wybierane tryby: do jednego, do wszystkich i wyciszenie
-konstrukcja Half-Duplex dla ITC-100SL eliminująca szumy otoczenia

4. Termin realizacji zamówienia
Do 31.12.2012r.

5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności
Wynagrodzenie płatne przelewem bankowym.

6. Kryteria oceny ofert
Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne i merytoryczne określone w punkcie 3 niniejszego zapytania.  Kryterium oceny stanowi cena całkowita usługi.

7. Sposób i termin składania ofert
Oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 13.12.2012r. do godz. 16:00 dnia 23.12.2012r.:
- bezpośrednio w siedzibie E2O Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10-416  Olsztyn
- pocztą tradycyjną (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.),
- faksem na nr 0 89 532 06 06,
- e-mailem na adres: ahowara@e2o.com.pl

8. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi zawierać:
 a) nazwę i adres oferenta,
 b) oferowaną cenę towaru,
 c) informację o parametrach towaru.

9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.e2o.com.pl/aktualności w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia, w którym mija termin przyjmowania ofert.


Strona używa plików cookies
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jest ok-akceptuję