Logo e2o

- AKTUALNOŚCI -
14.06.2012

Zapytanie ofertowe na Enkoder

Zapytanie ofertowe na Enkoder
Poszukujemy wykonawcy zgodnie z poniższymi wytycznymi:


1. Zamawiający
E2O Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1
10-416 Olsztyn
tel. 89 532 06 06 w.5
fax 89 532 06 06
e-mail: ahowara@e2o.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktow w sprawie oferty: Agnieszka Howara.

2. Tytuł projektu
"Budowa platformy do świadczenia usług transmisji on-line"
Projekt dofinansowany w ramach:
Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 7.2: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.2: Usługi i aplikacje dla MŚP
Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Warmia – Mazury 2007-2013

3. Przedmiot zamówienia
Enkoder o parametrach:

-gwarantujących współpracę ze standardowymi serwerami streamującymi
-wspierających konwersję adaptacyjną
-obsługujący formaty od PAL do FullHD 1080p
-posiadający wyjście co najmniej MPEG4
-posiadający równoległe kodowanie audio jak i wideo przy zachowaniu synchronizacji czasu

4. Termin realizacji zamówienia
do 30.07.2012r.

5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności
Wynagrodzenie płatne przelewem bankowym.

6. Kryteria oceny ofert
Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne i merytoryczne określone w punkcie 3 niniejszego zapytania.  Kryterium oceny stanowi cena całkowita usługi.

7. Sposób i termin składania ofert
Oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 14 czerwca 2012r. do godz. 16:00 dnia 30 czerwca 2012r.:
- bezpośrednio w siedzibie E2O Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10-416  Olsztyn
- pocztą tradycyjną (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.),
- faksem na nr 0 89 532 06 06,
- e-mailem na adres: ahowaraa@e2o.com.pl

8. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi zawierać:
 a) nazwę i adres oferenta,
 b) oferowaną cenę towaru,
 c) informację o parametrach towaru.

9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.e2o.com.pl/aktualnosci w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia, w którym mija termin przyjmowania ofert.


Transmisje online - logo

Strona używa plików cookies
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jest ok-akceptuję