Logo e2o

- AKTUALNOŚCI -
14.09.2012

Zapytanie ofertowe na sprzęt obsługujący stanowisko realizatora

Zapytanie ofertowe na sprzęt obsługujący stanowisko realizatora

Poszukujemy wykonawcy zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Zamawiający
E2O Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1
10-416 Olsztyn
tel. 89 532 06 06 w.5
fax 89 532 06 06
e-mail: ahowara@e2o.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktow w sprawie oferty: Agnieszka Howara.

2. Tytuł projektu
"Budowa platformy do świadczenia usług transmisji on-line"
Projekt dofinansowany w ramach:
Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 7.2: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.2: Usługi i aplikacje dla MŚP
Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Warmia – Mazury 2007-2013

3. Przedmiot zamówienia
Stanowisko realizatora - urządzenie o parametrach nie gorszych niż:

- 8 równoległych wejść video live (HD/SD)
- 22-kanałowy switcher
- 8 naekranowych poglądów dla wejść video oraz wyjście multi-preview
- 8 wirtualnych wejść działających jak zaawansowana magistrala miksowania i efektów z możliwością pozycjonowania i nakładek
- dwa wejścia iVGA dostarczające obraz oraz strony LiveText CG z komputerów w sieci lub kanałów nakładek
- wyjście HDMI program dla projektora (IMAG) lub innych zastosowań monitoringu

-urządzenie powinno:

*być wyposażone w przełącznik sygnałów i trigger efektów
*posiadać minimum 8 wejść wideo SD/HD
*współpracować z dowolnym DDR

4. Termin realizacji zamówienia
Do 15.10.2012r.

5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności
Wynagrodzenie płatne przelewem bankowym.

6. Kryteria oceny ofert
Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne i merytoryczne określone w punkcie 3 niniejszego zapytania.  Kryterium oceny stanowi cena całkowita usługi.

7. Sposób i termin składania ofert
Oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 15 września 2012r. do godz. 16:00 dnia 23 września 2012r.:
- bezpośrednio w siedzibie E2O Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10-416  Olsztyn
- pocztą tradycyjną (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.),
- faksem na nr 0 89 532 06 06,
- e-mailem na adres: szawadzka@e2o.com.pl

8. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi zawierać:
 a) nazwę i adres oferenta,
 b) oferowaną cenę towaru,
 c) informację o parametrach towaru.

9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.e2o.com.pl/aktualnosci w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia, w którym mija termin przyjmowania ofert.


Strona używa plików cookies
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jest ok-akceptuję